Administratorem danych osobowych jest Dominik Baranowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WOBA DACHY DOMINIK BARANOWSKI z siedzibą w Żaganiu, ul. Nowogródzka 74, 68-100 Żagań, NIP 9730604123, REGON 081160901 (dalej zwany też: WOBA DACHY), kontakt: 608 219 217, d.baranowski@wobadachy.pl Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją lub przygotowaniem umów na usługi budowlane i jest niezbędne do ich wykonania. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie lub fakturze odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO